czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

Pałac w Książu Wielkim

Pałąc w Książu Wielkim.

Budowę pałacu, którego fundatorem był biskup Piotr Myszkowski rozpoczęto pod kierownictwem florentczyka Santi Gucciego w 1585 r. Po śmierci biskupa w 1591 r. budowę kontynuował jego bratanek - także Piotr. Trwała ona prawdopodobnie do 1595 r., ale w związku z tym, że tu w 1600 r. zmarł Santi Gucci, istnieją przypuszczenia o  prowadzeniu prac aż do jego śmierci.

Pałac wzniesiono na rzucie wydłużonego prostokąta o układzie  o układzie osiowym, z wysuniętymi ryzalitami od strony wschodniej i zachodniej, a także mniejszymi, bocznymi  ryzalitami mieszczącymi klatki schodowe od północy i południa. Parter i I piętro zachowały do dziś cechy renesansowe, natomiast wyższe kondygnacje wskutek wielu przeróbek straciły swój pierwotny styl.

Od strony północno-wschodniej i południowo wschodniej pałacu wybudowano 2 pawilony z portykami kolumnowymi, które mieściły kaplicę pałacową i bibliotekę.

Po bezpotomnej śmierci ostatniego z rodu Gonzaga Myszkowskich w 1727 r., ordynacja pińczowska została nadana Franciszkowi Wielopolskiemu, który w 1729 r. przyjął tytuł margrabiego i VIII ordynata oraz nazwisko Wielopolski Gonzaga Myszkowski.

Dużych zmian na zewnątrz i wewnątrz zamku dokonali Wielopolscy w XVIII i XIX wieku.  Za czasów ich ordynacji usunięte zostały renesansowe szczyty budowli, a ryzalit środkowy podwyższono o trzecie piętro w którym znalazło się miejsce na pięć okien.
Nadbudówkę ujęto po bokach szczupłymi wieżyczkami; elewację boczną pałacu zakończono szczytem lekko wygiętym, z okienkiem krzyżowym umieszczonym pośrodku. Na szczycie i po obu jego stronach ustawiono kamienne wazony. 

W 1794 r. podczas powstania kościuszkowskiego pałac został ograbiony z mebli i wszystkich wewnętrznych ozdób, a wyposażenie zniszczone lub uszkodzone.

W 1799 r. na parterze pałacu było 13 pokoi ze sklepionymi sufitami, na I piętrze 16 pokoi i jedna duża sala z galerią. Na II piętrze były 22 pokoje, 3 alkierze i 1 sala, natomiast trzecie piętro mieściło 16 pokoi. Pod pałacem znajdowało się aż 11 piwnic. W późniejszym czasie ususnięto część ścian wewnętrznych, co spowodowało zmniejszenie ilości pokoi oraz powiększenie ich powierzchni.

W 1829 r. za czasów Aleksandra Wielopolskiego (1803-1877) rozpoczął się remont dachu oraz rozbiórka III piętra. Kolejny remont i przebudowę według projektu berlińskiego architekta Stuchlera realizowało po kolei aż trzech budowniczych: Chamerling, Gołębiowski i Staibl. 

W związku z decyzją ordynata o ustanowieniu siedziby rodu w Chrobrzu, w 1846 r. zakończono prace w Książu Wielkim. Pałac stał się letnią rezydencją Wielopolskich.
                                      . 

Pałacowa kaplica - widok z boku.

W 1878 r. w kaplicy odbyło się nabożeństwo pogrzebowe Aleksandra Wielopolskiego, który spoczał w niej na krótko podczas transportu z Drezna do Młodzaw koło Chrobrza. Następnego dnia odbył się w Młodzawach pogrzeb Wielopolskiego z udziałem duchowieństwa, szlachty i włościan. 

W kwietniu 1934 r. hr. Zofia Wielopolska, córka Aleksandra Wielopolskiego poślubiła w tej kaplicy hr. Jana Szeptyckiego; w pałacu przy tej okazji odbyło się wielkie przyjęcie.

Widok z pałacu na kaplicę.

Kaplica pałacowa - widok od frontu.

Ordynacja

Fundamenty do powstania przyszłej ordynacji w postaci ogromnego majątku położył biskup Piotr Myszkowski. Jego spadkobiercy i jednocześnie bratankowie, Piotr i Zygmunt wystarali się w Rzymie u papieża o tytuł margrabski, a następnie zostali "adoptowani" przez księcia Mantui do rodziny Gonzagów.
Po powrocie do kraju ich starania o utworzenie ordynacji zatwierdził w 1603 r. sejmik w Nowym Korczynie. Pierwszym ordynatem został Zygmunt Myszkowski. Od tej pory majątek składający się z 3 miast i 78 wsi mógł być dziedziczony jedynie w linii męskiej.

Ordynaci:
 1. Zygmunt,
 2. Jan s. Zygmunta,
 3. Ferdynand s. Zygmunta,
 4. Władysław s. Zygmunta,
 5. Franciszek (I z linii bocznej),
 6. Stanisław s. Franciszka,
 7. Józef s. Franciszka
 8. Franciszek Wielopolski s. Jana,
 9. Karol s. Franciszka,
 10. Franciszek s. Karola,
 11. Józef Jan s. Franciszka,
 12. Józef Stanisław s. Ignacego,
 13. Aleksander s. Józefa,
 14. Zygmunt s. Aleksandra,
 15. Aleksander s. Zygmunta,
 16. Zygmunt s. Aleksandra - ostatni ordynat.
Kliknij, aby edytować treść...
 
Kreator stron internetowych - przetestuj